Elementor #112

Bezoekt u deze website, dan verwerkt de website een aantal gegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

De website verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen van de verwerking

Om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma van Google, Analytics.

Onze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Deze website gebruikt deze gegevens enkel en alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers en promotiedoeleinden.

U kunt onze website dus anoniem raadplegen.

Vult u een van de formulieren in, dan worden persoons- of adresgegevens door onze medewerkers conform wet- en regelgeving verwerkt, waaronder de AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Beauty Salon Lara
Bronbeekstraat 48
7151 EJ Eibergen